Sopimusehdot

Mainostamalla Puskaradiossa hyväksyt myös seuraavat ehdot:

Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun sopikapuolet ovat kirjallisesti (esim. sähköpostitse) vahvistanut sopimuksen. Sopijapuolet ovat Jon Haglund Tmi (JH) sekä sopimuksen tekevä osapuoli, Mainostaja.

Lasku lähetetään Mainostajalle mainosajan alkaessa. Laskulla on 10 päivän maksuehto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskuun lisätään arvonlisävero.

Mainoksesta ei ole saatavilla klikkaustilastoja.

Vastuut

JH ei vastaa Puskaradio.net verkkotunnuksen pystyssä olemisesta jos vika todetaan olevan palveluntarjojan päässä (Suncomet). Mainoksesta ei siis saa hyvitystä aikajaksolta, jonka aikana Puskaradiosivusto on poissa toiminnasta. Jos sivusto on poissa käytöstä tarkoituksella niin laskutusta ei tapahdu siltä ajalta.

JH ei vastaa Mainostajan sivuston sisällön laadusta & laillisuudesta.

Mainostaja vapauttaa JH:n kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita Mainostajan toiminta Internet-verkossa mahdollisesti aiheuttaa.

Sopimuksen purkaaminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

JH voi purkaa sopimuksen päättymään kokonaan tai osittain välittömästi, jos

  • Mainostaja on asetettu konkurssiin tai muutoin viranomaisen toimesta todettu maksukyvyttömäksi
  • Mainostaja on toistuvasti käyttänyt tuotteita tai palveluja markkinoinnissa noudatettujen tapaohjeiden vastaisesti
  • Mainostaja on huomautuksista huolimatta muutoin olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan.


Tästä sopimuksesta mahdollisesti syntyvät riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoon, käsitellään tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa.

Viimeksi päivitetty: 8.4.2016

 

Ota yhteyttä