Tietoa ja apua kuluttajalle

Varsinkin verkosta ostaessa tuotteita tai palveluita, niin kannattaa tietää niin omat kuin myyjän vastuut ja oikeudet. Olemme keränneet tänne hyödyllisiä linkkejä kuluttajille.

Reklamaatio-apuri - "Sovellus auttaa sinua laatimaan kirjallisen valituksen (reklamaatio) myyjälle."

Kilpailu- ja kuluttajavirasto - Kaikkeen kulutukseen liittyvä tietopankki.

Kuluttajaneuvonta.fi - Kuluttajille toimintaohjeita.

Kuluttajansuojalaki - Kun ostaa jonkin tavaran tai palvelun omaan yksityiseen käyttöön yrittäjältä, sovelletaan kuluttajansuojalakia.

Laki 24 - kuluttajakauppa

Kuluttajariitalautakunta - Kuluttajariitalautakunta ratkaisee kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä erimielisyyksiä, jotka koskevat kulutustavaroita ja -palveluja, asuntokauppaa, huoneenvuokraa, asumisoikeuden luovutusta ja takaus- ja panttaussitoumuksia.

Euroopan kuluttajakeskus - Verkoston tehtävänä on edistää kuluttajansuojan toteutumista rajat ylittävässä kaupassa kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välillä Euroopan sisämarkkinoilla.

Tulli - Internetistä ostaminen - Tutustu tullin ohjeisiin verkosta ostamiseen.

Huijaukset

Opi tunnistamaan huijaus - Miten tunnistaa huijaus ja miten toimia jos on tullut huijatuksi?

Kerro huijauksesta - "Kuluttajilta saadut tiedot ovat arvokkaita: mitä enemmän ja nopeammin viranomaiset saavat tietoa erilaisista huijaustavoista, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on myös puuttua niihin."

econsumer.gov - "Help cross-border enforcers spot fraud trends, & help fellow consumers avoid similar problems."

Puskaradio Facebookissa: