Tietoa ja apua kuluttajalle

Varsinkin verkosta ostaessa tuotteita tai palveluita, niin kannattaa tietää niin omat kuin myyjän vastuut ja oikeudet. Olemme keränneet tänne hyödyllisiä linkkejä kuluttajille.

Reklamaatio-apuri - "Sovellus auttaa sinua laatimaan kirjallisen valituksen (reklamaatio) myyjälle."

Kilpailu- ja kuluttajavirasto - Kaikkeen kulutukseen liittyvä tietopankki.

Kuluttajaneuvonta.fi - Kuluttajille toimintaohjeita.

Kuluttajansuojalaki - Kun ostaa jonkin tavaran tai palvelun omaan yksityiseen käyttöön yrittäjältä, sovelletaan kuluttajansuojalakia.

Laki 24 - kuluttajakauppa

Kuluttajariitalautakunta - Kuluttajariitalautakunta ratkaisee kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä erimielisyyksiä, jotka koskevat kulutustavaroita ja -palveluja, asuntokauppaa, huoneenvuokraa, asumisoikeuden luovutusta ja takaus- ja panttaussitoumuksia.

Euroopan kuluttajakeskus - Verkoston tehtävänä on edistää kuluttajansuojan toteutumista rajat ylittävässä kaupassa kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välillä Euroopan sisämarkkinoilla.

Tulli - Internetistä ostaminen - Tutustu tullin ohjeisiin verkosta ostamiseen.

Huijaukset

Opi tunnistamaan huijaus - Miten tunnistaa huijaus ja miten toimia jos on tullut huijatuksi?

Huijausinfo.fi - "Kampanjoimme lukuisten kumppanien kanssa tänä vuonna näkyvästi huijauksista ja tuomme esille ajankohtaista tietoa huijaustyypeistä sekä tiedotamme uusimmista verkossa leviävistä huijauksista. Huijaus voi sattua ja kohdistua keneen tahansa, joten haluamme kannustaa kaikkia tarkkaavaisuuteen verkossa asioitaessa."

econsumer.gov - "Help cross-border enforcers spot fraud trends, & help fellow consumers avoid similar problems."

Puskaradio Facebookissa: